Grüne Ampel
Bedrijf

COMPLIANCE

Compliance: onze prioriteit.

Bij RECA BELUX en in de RECA Group is Compliance een zeer belangrijk onderwerp, evenals de kwaliteit en innovatie van onze producten, onze verantwoordelijkheid als werkgever, onze operationele en bestuurlijke efficiëntie en onze gevoeligheid voor de bescherming van het milieu.

Het RECA Belux Management erkent, net als alle bestuurders van de ondernemingen van de RECA Group, de principes van eerlijke concurrentie en respect voor de regels die gelden op nationaal en internationaal niveau. In het bijzonder met betrekking tot de strijd tegen corruptie, fraude en tariefovereenkomsten, dewelke onder geen enkele omstandigheid worden getolereerd.

RECA Belux heeft een reeks te volgen regels en procedures die op een duidelijke manier zijn geformuleerd, zonder enige mogelijke dubbelzinnigheid in hun interpretatie. Alle medewerkers zijn op de hoogte van deze regels en zijn hiervoor opgeleid.

Korruption
1. Corruptie
De RECA Group tolereert geen corruptie of omkoping in welke vorm dan ook, en biedt of aanvaardt ook geen ongepaste voordelen.
Bestechung
2. Fraude
We hebben geen illegale invloed op de prijzen van onze zakenpartners of klanten.
Absprachen
3. Prijsafspraken
De werknemers van de RECA Group sluiten geen schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met hun concurrenten over de prijzen of de geëxploiteerde markten.
De “Compliance”-code
Meldingssysteem “SpeakUp”
De “Compliance”-code

De implementatie van effectieve richtlijnen, adequate beschermingsprocessen en mensen die deze verplichtingen kennen en respecteren, zijn de belangrijkste succesfactoren die de succesvolle ontwikkeling van het bedrijf ondersteunen!

Code of Compliance
Meldingssysteem “SpeakUp”

De bedrijfscultuur van de Würth Group is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en openhartigheid, zowel intern als extern. De bestrijding van crimineel en onrechtmatig gedrag is voor ons van groot belang.

Dit portaal is dé mogelijkheid voor alle medewerkers, klanten, leveranciers en andere partijen om concrete informatie te delen over overtredingen van de wet of ander onwettig gedrag.
Het BKMS® Rapportagesysteem is gebaseerd op een extern beheerd corporate communicatieplatform. Op dit platform kunt u anoniem meldingen indienen. Door een beveiligd dialoogvenster in te stellen, kunt u over uw waarschuwing communiceren met de persoon die verantwoordelijk is voor de zaak, terwijl u uw anonimiteit behoudt. Uiteraard worden uw meldingen ook strikt vertrouwelijk behandeld als u dit aangeeft bij het invullen van uw naam.

Het doel van dit portaal is, naast de reeds beschikbare instrumenten voor het herkennen en vermijden van risico’s, het blootleggen en voorkomen van ernstige schendingen van de wet of bedrijfsrichtlijnen die schadelijk kunnen zijn voor de Würth Group. Daarom vragen we u dit portaal alleen te gebruiken om overtredingen te melden die terug te vinden zijn in de onderwerpenlijst op de volgende pagina.

To the BKMS System
Contact
Contact
Sluiten
You have to accept marketing cookies to use this form
Jouw contactpersoon:
RECA BELUX
Ward Markey
RECA MAXMOBIL
Guy Sarlette
Guy Sarlette
Sales Manager Vlaanderen
Nathalie De Hooge
Boekhouding
Bevestig dat je geen robot bent.
Bedankt voor je bericht!
Jouw contactpersoon noemt spoedig contact op.